Divascan

Operator: 0x5117a6B51122b96EFF24604a9A560D1373d6C2D8

Etherscan logoBeaconcha.in logo
Nodes
2
Validators
1

Nodes

NodeValidatorsRegistered
0xb2383E58f01fB26BDA3eAbe4B3A0A0560677D71C1Apr 15 21:38:00
0x916C7a2A800FeCd5085F5A4171238Af791609DB90Apr 15 21:34:48